Dagens Medicin's logotype

Dagens Medicin

Medicine · Sweden
Description
Dagens Medicin är den ledande nyhetstidningen för svensk sjukvård. Tidningen kommer ut en gång i veckan (41 nr per år) och riktar sig till beslutsfattare och legitimerad vårdpersonal i hälso- och sjukvården. På sajten publicerar vi nyheter varje vardag.

36-52
Age
29%
Male
71%
Female