Dagens Medicin's logotype
Dagens MedicinProducts > Event Seminarier > Akutsjuksköterskedagarna 6 - 7 februari 2020
Akutsjuksköterskedagarna 6 - 7 februari 2020

Akutsjuksköterskedagarna 6 - 7 februari 2020

SEK19,500 

Akutsjuksköterskedagarna 2020
Den utsatta patienten – omvårdnad och bemötande i svåra situationer
Välkommen till 2020 års nationella konferens för akutsjuksköterskor. SENA och Dagens Medicin bjuder in till två högaktuella dagar med fortbildning, nätverkande och debatt i syfte att stärka en yrkeskår med tuffa villkor. På agendan har vi den utsatta och sköra patienten i fokus: det handlar om äldre, om våldsutsatta personer och om unga. Vi kommer också att lyfta triagering, patientsäkerhet och akutsjukvård i glesbygd. 
Akutsjuksköterskedagarna 6 - 7 februari 2020

SEK19,500

Set price
Utställarpartner (19,500)
General information
  • Price
    Utställarpartner: SEK19,500 
Akutsjuksköterskedagarna 6 - 7 februari 2020

SEK19,500

Set price
Utställarpartner (19,500)
Click the button on products to create an inquiry